Colòmbia
Mòbil:+57 3214659119

Espanya
Tel:+34 635895420

Advertència legal

1 – DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç electrònic, a continuació es reflecteix que aquest portal de yumakids org. el titular del qual és Fundación Yumakids (d’aquí endavant YUMAKIDS), una entitat sense ànim de lucre inscrita a la Cambra de Comerç de Bogotà amb el Número S0050774 i Número d’Identificació Tributària (NIT) 900985451-1, domicili a la Carrera 32, nº 2-31, Bogotà (Colòmbia) i amb el Número d’Identificació Fiscal (NIF) de l’Agència Tributària Espanyola N4801321C i domicili a Espanya al carrer Travessera de Dalt, 34, entresol 4a, 08024 Barcelona, està constituït pel lloc Web associat al domini www.yumakids.org.

2 – USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de WWW.KUMAKIDS.ORG dona la condició d’USUARI, que accepta des del moment del dit accés i/o ús, les Condicions Generals d’ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas siguin d’obligat compliment.

3 – ÚS DEL PORTAL

www.yumakids.org proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant (“els continguts”) a Internet que pertanyen a Yumakids o aquells que tenen llicència per utilitzar la seva patent als que l’usuari pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del dit portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.
En el dit registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI, se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer ús adequat dels continguts que YUMAKIDS ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per a:

(i) incórrer a activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
(iii) provocar danys en els sistemes físics o lògics de YUMAKIDS, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre per la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats.
(iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. En qualsevol cas, Yumakids no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

4 – PROTECCIÓ DE DADES

S’ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LODP) i al Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LODP. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). A continuació l’informem del tractament que rebran les seves dades personals que vostè ens faciliti voluntàriament a través dels formularis existents a la web, o per mitjà de l’enviament de Correus Electrònics.

L’usuari dona el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals per a la prestació el servei que hagués contractat o contractés sota aquesta aplicació web.
Les dades de caràcter personal que ens faciliti l’usuari estan sota la responsabilitat de YUMAKIDS , qui assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, se cediran per a cap altre ús sense consentiment previ i exprés dels nostres clients.

Així mateix, li recordem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i oblit posant-se en contacte amb YUMAKIDS enviant una sol·licitud a la direcció Travessera de Dalt, 34 entresol 4a, 08024 Barcelona, per correu electrònic a info@yumakids.org.

Junt amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a info@yumakids.org, es farà saber a l’usuari l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus deures d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició i la finalitat del tractament.

+ info a la pàgina «Política de privacitat»

5 – PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

YUMAKIDS per si mateixa o com cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, el seu codi font, així com de tots els elements continguts en ella (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús etc.)titularitat de YUMAKIDS o de qui en tingui la llicència.

Tots els drets reservats. En virtut del disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevulla mitjà tècnic, sense l’autorització de YUMAKIDS. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de YUMAKIDS. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, únicament i exclusiva, pel seu ús personal i privat. L’USUARI s’haurà d’abstenir d’alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu que estigui instal·lat a les pàgines de www.yumakids.org.

6 – EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

YUMAKIDS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries par a evitar-ho.

7 – MODIFICACIONS

YUMAKIDS es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que cregui oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir els continguts que se li deixin, així com la forma que apareguin o la localització en el portal, amb la finalitat de mantenir actualitzada la informació.

8 – ENLLAÇOS I RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS

Enllaços a altres webs. En el cas que a www.yumakids.org es disposessin enllaços o hipervíncles cap a altres llocs d’internet, YUMAKIDS, no respon de la legalitat d’altres llocs web de tercers ni exercirà cap mena de control sobre els citats llocs i continguts. En cap cas YUMAKIDS assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels dits hipervincles o altres llocs d’internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Reproducció de continguts: Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats en el portal, sense el nostre consentiment.
YUMAKIDS no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada en el portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, provoquin o puguin provocar perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de la dita informació.

Traductor automàtic: Alguns dels continguts d’aquest lloc web han sigut traduïts per un software de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors.

9 – DRET D’EXCLUSIÓ

YUMAKIDS es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10 – GENERALITATS

YUMAKIDS perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol ús indegut del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

11 – MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

YUMAKIDS podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12 – LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre YUMAKIS i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia s’ometrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Colòmbia

Carrera 32 – Nº 2-31, Bogotà, Colòmbia 
Mòbil: +57 3214659119 
E-mail: info@yumakids.org

®Fundación Yumakids    (NIT) 900985451-1
Avís legalPolítica de privacitat
Comentaris població civil ESAL

Espanya

Travessera de Dalt. 34, entresol 4º.
08024 Barcelona.
Tel: +34 635 89 54 20
E-mail: info@yumakids.org

®Fundación Yumakids    (NIF) N4801321C
Avís legal Política de privacitat

Alguns nens i nenes no tenen una llar, altres no han rebut afecte; però tots tenen dret a una vida digna i saludable.