Principals projectes d’impacte

  • Tallers de sensibilització emocional en institucions educatives urbanes i rurals; concretament, Tallers de Salut Mental per a Adolescents (TSMA)*.
  • Tallers de resiliència i conversatorios amb docents i altres professionals que treballen amb estudiants de secundària en institucions educatives públiques.
  • Tallers de fotografia, teatre i altres propostes artístiques, per a joves escolaritzats.
  • Tallers d’educació afectiu-sexual i de prevenció de l’embaràs adolescent, així com activitats dirigides a l’erradicació de l’assetjament escolar i la violència sexual infantil i juvenil.
  • Cercles de dones, especialment d’aquelles que han patit violència de gènere i grups de recolzament emocional per a mares caps de família.
    Totes aquestes propostes estan dirigides a millorar el benestar físic i mental de la població infanto-juvenil i les seves famílies. Tanmateix, les propostes se implementaran per fases i es preveu diferents nivells d’intervenció a partir d’una visió multidimensional, preventiva i comunitària.

*Talleres de salud mental para adolescentes en el aula: Experiencia transnacional. Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del adolescente, Número 39, páginas 103-109, 2022

Qui i a on es porten a terme els tallers

Els tallers estan liderats per la Dra. Asunción Soriano Sala, metgessa, especialista en psiquiatria infantil i juvenil, psicoanalista (SEP, IPA) i ex directora de l’Hospital de Dia per a Adolescents del Grup Pere Claver (Barcelona, Espanya). Els dos últims anys, a més a més, comptem amb la presència de Johanna Caicedo (psicòloga) que s’encarrega de coordinar i replicar els tallers, juntament amb la col·laboració puntual de professionals de la psiquiatria i psicologia infanto-juvenil que generosament venen participant en aquesta activitat des del seus inicis.

Els tallers es porten a terme, majoritàriament, en institucions educatives públiques del departament del Tolima, tant urbanes com rurals i prioritzant els centres i col·lectius més vulnerables.

Pla d’acció

El plantejament passa per organitzar les diverses activitats conjuntament amb les institucions educatives, tenint en compte les necessitats i les peculiaritats tant dels centres com de la població diana.

Atès que l’objectiu final és promoure el creixement saludable de la població infantil i adolescent, es desenvolupen activitats socioeducatives com ara: tallers de fotografies o de creació audiovisual, grups de suport per a pares, tallers de sexualitat i prevenció de l’embaràs adolescent, tallers de mediació i prevenció de l’assetjament i violència escolar.

On es duran a terme els tallers

Els tallers es duran a terme al departament del Tolima (Colòmbia), prioritzant els centres i els col·lectius més vulnerables. Aquestes activitats tenen l’auspici de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat del Tolima.

Colòmbia

Carrera 32 – Nº 2-31, Bogotà, Colòmbia 
Mòbil: +57 3214659119 
E-mail: info@yumakids.org

®Fundación Yumakids    (NIT) 900985451-1
Avís legalPolítica de privacitat
Comentaris població civil ESAL

Espanya

Carrer Taronger, 5, 1º, 1ª
08008 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel: +34 635 89 54 20
E-mail: info@yumakids.org

®Fundación Yumakids    (NIF) N4801321C
Avís legal Política de privacitat

Alguns nens i nenes no tenen una llar, altres no han rebut afecte; però tots tenen dret a una vida digna i saludable.