Projectes de salut i educació

Propostes dirigides a millorar el benestar físic i emocional de la població infantil, juvenil, i les seves famílies. Aquestes propostes s’implementaran per fases i preveuen diferents nivells d’intervenció, a partir d’una visió multidimensional, preventiva, i comunitària..

Tallers de salut mental per a nenes, nens i adolescents

Els tallers s’encaminen a fomentar el maneig de les emocions i la resiliència , entesa aquesta última com una estratègia eficaç que afavoreix el desenvolupament integral dels nens, nenes i adolescents, dins del context sociocultural en què han de conviure i assolir l’adultesa.

En aquest sentit, contràriament al que es creia fins a dates relativament recents, les adversitats que pateixen nens, nenes i adolescents durant el seu creixement –maltractament físic o emocional, negligència i / o negligència parental, assetjament escolar, embaràs adolescent, explotació, separacions forçoses o pèrdues parentals, entre d’altres- les seves seqüeles, lluny de ser innòcues, difícilment remeten espontàniament; al contrari, persisteixen en el temps i, sovint, anticipen trastorns psíquics en la vida adulta (Winnicott (1971, 1991), Bowby (1986, 1989), Laufer (1997), Cyrulnik (2002), Gualtero i Soriano (2013) .

Els tallers es realitzen a l’aula. Es tracta, doncs, de situar l’àmbit escolar com un espai idoni per a la prevenció i de considerar els mateixos docents com a promotors de salut en general i de salut mental en particular.

Pla d’acció

El plantejament passa per organitzar les diverses activitats conjuntament amb les institucions educatives, tenint en compte les necessitats i les peculiaritats tant dels centres com de la població diana.

Atès que l’objectiu final és promoure el creixement saludable de la població infantil i adolescent, es desenvolupen activitats socioeducatives com ara: tallers de fotografies o de creació audiovisual, grups de suport per a pares, tallers de sexualitat i prevenció de l’embaràs adolescent, tallers de mediació i prevenció de l’assetjament i violència escolar.

On es duran a terme els tallers

Els tallers es duran a terme al departament del Tolima (Colòmbia), prioritzant els centres i els col·lectius més vulnerables. Aquestes activitats tenen l’auspici de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat del Tolima.

Colòmbia

Carrera 32 – Nº 2-31, Bogotà, Colòmbia 
Mòbil: +57 3214659119 
E-mail: info@yumakids.org

®Fundación Yumakids    (NIT) 900985451-1
Avís legalPolítica de privacitat
Comentaris població civil ESAL

Espanya

Travessera de Dalt. 34, entresol 4º.
08024 Barcelona.
Tel: +34 635 89 54 20
E-mail: info@yumakids.org

®Fundación Yumakids    (NIF) N4801321C
Avís legal Política de privacitat

Alguns nens i nenes no tenen una llar, altres no han rebut afecte; però tots tenen dret a una vida digna i saludable.