D’acord amb la normativa legal de Colòmbia posem a disposició dels nostres lectors i col·laboradors la següent informació tributària.